Twórcy związani z Gdańskiem

Twórcy związani z Gdańskiem

BLOCKE Abraham van den (1527-1628), syn Willema; architekt i rzeźbiarz; od 1596 r. obywatel Gdańska. Prowadził jedno z pierwszych na tym terenie przedsiębiorstw rzeźbiarsko-budowlanych. Twórczość Blockego rozpoczęła końcową fazę manieryzmu niderlandzkiego w rzeźbie gdańskiej, a ostatnie dzieła jego warsztatu mają już wyraźne cechy baroku.

BLOCKE Izaak van den (P-1628), syn Willema, malarz tworzący w Gdańsku; jego głównym dziełem jest dekoracja malarska ratusza gdańskiego. Izaak van den Blocke kontynuował manieryzm niderlandzki Vredemana de Vriesa, przedstawiając na tle kolumnowej architektury postacie w strojach antykizowanych. Tematy do swoich obrazów czerpał głównie z Biblii i historii starożytnej.

BLOCKE Willem van den (?-1628), rzeźbiarz niderlandzki; jeden z najwybitniejszych artystów działających w Polsce na przełomie XVI i XVII w. Początkowo pracował w warsztacie Cornelisa Florisa w Antwerpii, a następnie od 1569 r. w Królewcu, by w końcu osiąść w Gdańsku. W pierwszej fazie twórczości pozostawał pod wpływem niderlandzkiego manieryzmu, wzbogaconego w okresie późniejszym formami wczesnego baroku.

BRUEGEL Pieter Młodszy, zwany Piekielnym (1564-1625), syn Pietera Starszego, malarz flamandzki; kontynuował sztukę ojca, kopiował m.in. jego obrazy; malował głównie pożary i fantastyczne sceny wyobrażające piekło.

HAHN Herman (1574-ok. 1628), malarz; około 1597 r. osiedli! się w Gdańsku, a następnie w 1623 r. w Chojnicach, serwitor króla Zygmunta III Wazy. Malował głównie obrazy religijne i portrety; stosował włoskie sfumato i nowy sposób operowania światłocieniem, wzorowany na obrazach Bassanów i holenderskich caravaggionistów.

KRAMER Jan, drezdeński budowniczy osiadły w Gdańsku w latach 1565-1571; twórca m.in. Domu Anielskiego i Zielonej Bramy oraz kamienicy Lwi Zamek.

MEMLING Hans (1440-1494), z pochodzenia Niemiec; żył i tworzył w Niderlandach, stając się jednym z najwybitniejszych przedstawicieli malarstwa niderlandzkiego. Przez całe życie, spędzone głównie w mieście Brugia, cieszył się uznaniem i bogactwem. Do jego najsłynniejszych dzieł należą: Hołd trzech króli, Pasja, Zwiastowanie oraz gdański Sąd Ostateczny.

MOLLER (Moxller) Antoni (1563-1611), malarz gdański; w latach 1590-1603 działał w Gdańsku, Toruniu i innych miastach Pomorza. Tworzył rysunki satyryczno-rodzajowe, malowidła religijne i alegoryczne oraz portrety; w swych pracach uwiecznił życie ówczesnego Gdańska.

OBBERGEN Antoni van (1543-1611), niderlandzki architekt i fortyfikator; w 1586 r. osiadł w Gdańsku, gdzie został budowniczym miejskim; jeden z czołowych przedstawicieli manieryzmu niderlandzkiego, którego formy wniósł do sztuki gdańskiej. Pracował przy fortyfikacji w Gdańsku i Wisłoujściu (ok. 1586 r.); cechą stylu Obbergena było operowanie kolorystycznymi kontrastami ceglanych ścian i kamiennej dekoracji.

RANISCH Bartłomiej (tworzący w XVII w.), budowniczy gdański, historyk i popularyzator gdańskiej architektury, zdolny rzemieślnik; przypisuje mu się realizację wielu własnych, czasem dość zgrabnych projektów, z czego większość nie jest nam znana.

STECH Andrzej (1635-1697), malarz działający w Gdańsku; najpełniej wypowiedział się w portretach odznaczających się trafną charakterystyką modela, malował także obrazy o tematyce religijnej.

STRAKOWSKI Jan (ok. 1567-1642), architekt z rodziny budowniczych gdańskich; pracował początkowo pod kierunkiem Obbergena; w 1594 r. został muratorem miejskim Gdańska; w latach 1610-1620 studiował w Holandii i w Niemczech; pracował m.in. przy fortyfikacji Gdańska i Wisłoujścia.

VRIES Jan Vredeman de (1527-ok. 1604), niderlandzki architekt i teoretyk architektury, malarz i dekorator, rysownik, uczeń Cornelisa Florisa; działał m.in. w Niderlandach, Pradze, w latach 1592-95 w Gdańsku; był tłumaczem traktatów Witruwiusza i Serlia, wydał także własne traktaty o architekturze. Największą popularność w północnej Europie zyskały jego sztychowane wzorniki ornamentów, projektów architektonicznych, ogrodów; zajmował się malarstwem dekoracyjnym (m.in. w ratuszu i Dworze Artusa w Gdańsku), malował obrazy alegoryczne i ołtarze, umieszczając w tle fantastyczne widoki architektury.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.